Zakrslý strakáč (Zstr)

Klub chovatelů zakrslých králíků
http://www.zakrslykralik.unas.cz/

Odkazy

Standard plemene:

Genotyp:
uznán v kresbě českého strakáče
Genotyp Plemeno
AA BB CC DD gg Kk černý (Zstrč)
AA BB CC dd gg Kk modrý (Zstrm)
AA BB cc DD gg Kk havanovitý (Zstrhav)
AA bb CC DD GG Kk (yy) žlutý (Zstrčž)
AA bb CC DD gg Kk madagaskarový, (Zstrmad, ZstrDu)
AA BB CC DD GG Kk divoce zbarvený (Zstrdiv)
AA BeB CC DD GG Kk železitý (Zstržel)
AA bb CC dd gg Kk želvovinový - isabella (Zstrželv)
achiachi BB CC DD GG Kk činčilový (Čstrči)
AA bjbj CC DD gg Kk černožlutý (Zstrčž)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,2

0,4

0,7

0,9

1,2

1,4

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva bílého základu, barva kresby 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
1,0 - 0,19 kg
1,2 - 1,39 kg
1,4 - 1,60 kg
1,61 - 1,80 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
9 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny: krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk: je neznatelný, pírko: velmi krátké. Hlava: široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi, dobře klenutá. Oči: větší. Uši: mají mít délku 6,5 cm, kratší ucho není vadou, těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, elastická, na omak měkká, délka krycího chlupu je asi 2,0 cm.

Pozice 5. - Kresba
Kresba hlavy: motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky, zabarvení celých uší
Motýlek: tvoří kresbu nosní. Tvoří ho: dvě plná oboustranná křídla, která mají uprostřed nad nosem zaoblený výběžek - trn. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují lehce obrubu spodního pysku. Oční kroužky - tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrně široké. Skráňové skvrny - pod očními kroužky, kruhové mají přednost, plocha = cca 1 cm2. Uši: zcela zbarvené, u kořenů bílé, od základní barvy ostře ohraničené.
Kresba těla: úhoř a boční kresba
Úhoř - barevný pruh počínajíci v týle a probíhající nepřerušeně ppo hřbetě až ke koření pírka. Pírko: zbarvena vrchní část. Boční kresba - jemné skvrny rozložené stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla. Nemají zabíhat do sebe ani se dotýkat úhoře. Ideální stav: 5 skvrn na každé straně.

Pozice 6. - Barva bílého základu, barva kresby
Základní barva: čistě bílá v krycím chlupu i podsadě.
Barva kresby:

a) ČS černý: sytě černá s mimořádným leskem, břicho je poněkud matnější, zcela stejnoměrná, bez odstínových odchylek - jako u Aljašky, bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: modrá. Oči: hnědé, tmavší odstín. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé.

b) ČS modrý: lesklá, sytá modř o něco světlejší než u Vídeňského modrého. Bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: šedomodrá světlejšího odstínu. Oči: tmavěji šedomodré. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

c) ČS havanovitý: havanovitě hnědá bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: šedomodrá. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

d) ČS žlutý: odpovídá barvě Sž bez lesku, lépe barvě Nč bez bílých, černých nebo jinobarevných chloupků. Oční kroužek: velmi úzký světlejší až šedobílý proužek. Podsada: nažloutlá až slabě načervenalá. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

e)ČS madagaskarový: Barva krycího chlupu:: žlutohnědá až žlutočervená. Závoj: na této barvě se rozprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Oči: tmavohnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

f) ČS divoce zbarvený: Odpovídá některému ze tří stupňů divokého zbarvení jak je popsáno u Belbického obra. Podsada + mezibarva: odpovídá zbarvení BO. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

g) ČS železitý: odpovídá 5. a 6. pozici belgického obra železitého. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

h) ČS želvovinový: odpovídá madagaskarovému zabarvení, ale na místě černých chloupků jsou modré bez bílých. Oči: šedomodré. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

i) ČS činčilový: barva odpovídá Čm v páté a šesté pozici. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

j) ČS černožlutý: Všechno kresebné znaky musejí být dvoubarevné (složené z barev černá + žlutá) s výjimkou skráňových skvrn, které mohou být jednobarevné. Kresebné barvy: lesklá sytě černá + žlutá s oranžovým nádechem. Obě barvy mají být bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla. krk: delší. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké hrudní končetiny. Méně osrstěné uši, zeširoka nasazené. Délka uší více až 7 cm.

Pozice 4. - Řidší srst, delší méně pružné a hrubé pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti.

Pozice 5. - Trn: příliš velký, malý, mírně zdeformovaný. Motýlek: mírně defomované křídlo, křídla nezasahující obrubu spodního pysku. Nežádoucí skvrnky: na hlavě. Oční kroužky: nestejnoměrné, širší, užší. Skráňové skvrny: nestejnoměrné, větší, menší. Kresba: méně ostré ohraničení uší na čele.
Úhoř: méně stejnoměrný, zoubkovaný, širší, užší. Boční kresba: chudší nebo bohatší, asymetrie na obou stranách. Boční skvrny: lehké spojení. 1 až 3 barevné skvrny na přední partii těla (nepočítá se hlava a uši), je jedno jestli je na povrchu nebo na spodině těla vč. zátylku a hrudních kočetin.

Pozice 6. - Bílý základ: nažloutlý nebo jiný nádech. Podsada bílého základu: nažloutlá nebo našedlá. Barva kresby: méně výrazná nebo smytá, ojedinělé barevně nepřípustné chloupky. Skvrnka: bílá na povrchu pírka, ve zbarvené skvrně boční kresby nebo v dolní polovině uší. Horní pysk: růžově zbavený rozštěp. Oči: mírné odstínové odchylky od předepsané barvy. Drápy: pigmentované. Vousy: bezbarvé (bílé).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Řídká srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Kresba: Český strakáč - špatná kresba
Kresba hlavy: Motýlek - neúplný (výluka). Skráňová skvrna - chybí (výluka). Trn - chybí (výluka). Spojení: jedné skráňové skvrny s očním kroužkem (neklasifikován), obou skráňových skvrn a očních kroužků (výluka), očního kroužku s motýlkem (výluka), očního kroužku nebou skráňové skvrny s kresbou uší (výluka). Oční kroužky: neuzavřené (výluka). Spodní pysk: celý úplně zbarvený. Chybějící jakýkoliv kresebný znak na hlavě (výluka).
Kresba těla: Úhoř - jakkoliv přerušený (výluka), Boční kresba: méně než 3 skvrny na jedné nebo obou stranách, přičemž se nepočítá patní skvrna přecházející na bok (neklasifikován), úplné splynutí b. kresby nebo plášťová kresba (výluka). Více než tři barevné skvrny na přední partii těla (mimo hlavy a uší) včetně zátylku a hrudních končetin (neklasifikován). Skvrnky na strucích králic nejsou vadou.

 

Pozice 6. - Bílý základ: silně nažloutlý nádech (výluka), silně znečištěný (neklasifikován). Kresba: silné promísení bílými chloupky (výluka). Oči: Jiná barva (výluka). Bílá skvrnka: v motýlku, očním kroužku, skráňové skvrně, horní polovině uší (ve všech příp. výluka). Skvrnka jiné barvy než je posuzovaný bar. ráz (výluka). Podsada kresby: bílá nebo jiná barva (výluka). Bílý rozštěp pysku nebo skupina bílých chloupků na rozštěpu (vždy výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)