Vídeňský modrošedý

Další informace: Standard vídeňského modrošedého, Chovatel 1/1998

Klub chovatelů Vídeňských
Kozub Miroslav, Jesenická 464, 793 51 Břidličná

Standard plemene

Genotypy:
  AA BB CC dd GG           divoce modrý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,5 2,1 2,5 2,9 3,5 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 4,00 kg
4,00 - 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité. Hlava: silná, široká čelní a lícní partie, králice - jemnější. Krk: krátký, silný zátylek. Hrudní končetiny: silné, krátké, středně vysoký postoj. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 11 až 12 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, výrazné elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Vmš je uznán ve všech třech odstínech divokého zbarvení - světlý, střední a tmavý, avšak přednost má střední odstín

Barva krycího chlupu: divoce modrá. Světle šedé a tvavé konečky prstů tvoří tzv. Perlování.
Perlování: stejnoměrné na celém povrchu těla, zasahuje na bocích co nejníže. Prsa a končetiny: mohou být nepatrně světlejší. Šedoílá až krémová barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Zátylkový klín: nahnědlý, není ostře ohraničen. Uši: modrý lem. Pírko: na povrchu tmavší, silně kropenaté, spodina světlejší. Oči: modrošedé, šedohnědý nádech není vadou. Drápy: rohovité dle odstínu zvarvení

Pozice 6. - Barva podsady a mezibarva
Podsada: na celém těle i břiše šedomodrá, zaujímá 1/2 až 2/3 délky chlupu. Mezibarva: mimo oblast divokých znaků, 5 - 8 mm široká, nahnědlá až hnědočervená, může být vůči podsadě ostře ohraničená, vůči krycímu chlupu přechází plynule.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Pozice 4. - Srst: hrubší, řidší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: příliš dlouhé.

Pozice 5. -
Krycí chlup: slabší stejnoměrnost - zvláště perlování či stínování, sazovitý závoj, ojedinělé bílé chloupky, výrazně světlejší prsa a končetiny. Kropenatost: slabší na povrchu pírka. Hrudní končetiny: světlé pásky. Lemování uší: slabší. Zátylkový klín: větší. Oči a drápy: menší odchylky od stanovené barvy.

Pozice 6. -

divoce modře zbarvený - Podsada: ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: smytá, nevýrazná, ojedinělé bílé chloupky.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo a hlava: úzké, protáhlé (výluka). Končetiny: Tenké, dlouhé (výluka). Uši: delší než 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka), velmi hrubá (výluka)

Pozice 5. -
Krycí chlup: silně promísený bílými nebo černými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka), velmi silný sazovitý závoj (výluka). Perlování či stínování: zcela chybí (výluka). Kropenatost: na povrchu pírka zcela chybí. Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Oči: zcela jinak zbarvené (výluka). Drápy. jeden a více bílých (výluka).

Pozice 6. -
Podsada: bílá kdekoliv na těle (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: chybějící (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Silné disproporce v šířkách podsady a mezibarvy (neklasfikován)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)