Rex rys (RexRys)

-REX klub ČR - klub chovatelů kastorexů a barevných rexů
http://www.rexklub.websnadno.cz/

Standard plemene

Genotypy:
   AA BB cc dd GG rexrex

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,7 2,2 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité s jemnější kostrou. Hlava: krátká a široká, těsně nasazená na těle, u králic je jemnější. Uši: mají pevnou strukturu. Délka - 9 až 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 17 - 20 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: po celém povrchu těla vč. hlavy, uší, prsou a končetinsvětle stříbřitě modrá se slabě prosvěcujícím červenohnědým tónem mezibarvy, čímž vzniká dojem jinovatkového závoje. Oční kroužky: jou úzké a šedobílé. Divoké znaky: velmi svělté, až bílé. Zátylek: malý klín matně červenohnědé barvy. Obruba prstů: bílá. Oči: šedomodré se světélkující panenkou. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. - Barva podsady a mezibarva
Mezibarva: sytě červenohnědá, šířka 3 - 4 mm, vůči podsadě ostře ohraničená. Podsada: asi 1 cm široká a na povrchu těla čistě bílá, sahá až ke kůži. Na břiše - namodralá, navazující bez mezibarvy na bílou barvu krycího chlupu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + typ: poněkud protaženější. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu. Délka srsti 17 mm, není ještě vadou

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: mírné odchylky v předepsané barvě. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Jinovatkový závoj: slabší. Slabší rez. Větší zátylkový klín, širší oční kroužky. Oči: menší odstínové odchylky, zvláště slabý nahnědlý nádech na duhovce očí.. Drápy: menší odstínové odchylky.

Pozice 6. - Mezibarva: méně výrazná, neostře ohraničená a užší na povrchu těla. Podsada: lehce našedlá na povrchu těla, světlejší na břiše.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + typ: velmi úzký protažený (výluka). Hlava: úzká, dlouhá (výluka) Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst kratší než 13 a delší než 23 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Barva krycího chlupu mimo divoké znaky: připomínající barvu marburského králíka (výluka). Silný rez (neklasifikován). Srst: mimo divoké znaky silně promísená bílými chloupky, skupinky bílých chloupků (výluka). Hrudní končetiny: bílé pásky sahající až ke kůži (výluka). Oči: zcela jiná barva a drápy: bílé (vždy výluka).

Pozice 6. - Mezibarva: velmi matná nebo chybějící (výluka). Podsada: šedomodrá na povrchu těla (výluka), šedobílá až bílá na břiše (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)