Rex ruský (RexR)

-REX klub ČR - klub chovatelů kastorexů a barevných rexů
http://www.rexklub.websnadno.cz/

Standard plemene

Genotypy:
Genotyp Plemeno
anan BB CC DD gg rexrex        černý (RexRč)
anan BB CC dd gg rexrex modrý (RexRm)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,7 2,2 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba a barva kresby 20 bodů
6. Barva bílého základu a očí 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité. Končetiny: jemnější. Hlava: krátká, pěkně klenutá a široká, u králic poněkud jemnější. Uši: s pevnou strukturou, ale nejsou vysloveně masité, dobře osrstěné. Délka asi 9 - 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 17 - 20 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - Kresba a barva kresby
Kresba hlavy se skládá z masky a zbarvení uší. Maska kryje nosní krajinu, má mít podlouhle oválný tvar. Je ohraničená horní čelistí a spodním okrajem očí. Kresba uší je u kořene ostře ohraničená.
Kresba těla se skládá z kresby končetin a pírka. Končetiny jsou zbarveny od prstů k loketnímu resp. patnímu kloubu. Pírko je zbarvené celé až ke kořeni. Kresba má být ostře ohraničena. Barva kresby je buď černá, nebo modrá. Barva drápů je tmavě rohovitá, u modrých zvířat o něco světlejší.

Pozice 6. - Barva bílého základu a očí
Základní barva podsady: čistě bílá. Oči: bledě červené se světélkující karmínovou panenkou.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: úzký typ. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu. Délka srsti 17 mm, není ještě vadou

Pozice 5. - Méně ostré ohraničení kresby - uší u kořene, na končetinách. Maska: poněkud větší a zoubkovaná, zasahující zčásti spodní pysk. Jinobarevné nebo bílé chloupky v kresbě. Barva drápů: odstínové odchylky.

Pozice 6. - Podsada - Bílý základ: nažloutlý, sazovitý nádech kolem očí (náznak očních kroužků). Barva očí: menší odstínové odchylky. Není vadou:tmavší nádech kolem řitního otvoru a pohlaví.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: silně protažený typ (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka) Uši: delší než 11 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst kratší než 13 a delší než 23 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Příliš velká nosní maska zasahující celý spodní pysk, nebo vystupující až nad oči (výluka). Velké záhyby v kresbě končetin (výluka). Silné promísení jakéhokoliv kresebného znaku bílými nebo jinobarevnými chloupky (výluka). Silný rez v barvě kresby (neklasifikován). Zcela šedá barva kresby (výluka). Bílé skvrny a skupiny v kresbě uší a v nosní masce (výluka). Bílé drápy (výluka).

Pozice 6. - Silně znečištěný bílý základ (neklasifikován). Sazovitý závoj na bílém podkladě (neklasifikován). Výrazně tmavé oční kroužky (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)