Rex holandský (RexHo)

-REX klub ČR - klub chovatelů kastorexů a barevných rexů
Hrubeš Pavel, Bezručova 484, 281 26 Týnec nad Labem tel. byt 321781054

Standard plemene

Genotyp Plemeno
AA BB CC DD gg ss rexrex černý (RexHoč)
AA BB CC dd gg ss rexrex modrý (RexHom)
AA BB CC DD GG ss rexrex divoce zbarvený (RexHodiv)
AA bb CC DD gg ss rexrex madagaskarový - durynský (RexHomad)
AA bb CC CC DD GG ss rexrex       žlutý (RexHož)
AA bb CC DD gg ss rexrex havanovitý (RexHohav)
AA bjbj CC DD gg ss rexrex japanovitý (RexHoj)
AA BB cc dd gg ss rexrex marburský (RexHoma)
achiachi BB CC DD GG ss rexrex činčilový (RexHoči)
AA BeB CC DD GG ss rexrex železitý (RexHožel)
AA bb CC dd gg ss rexrex želvovinový - isabella (RexHoželv)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,7 2,2 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva bílého základu a kresby 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátce zavalité, válcovité. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, u králic je jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 17 - 20 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - Kresba
Kresba hlavy:
lícní kresba - Uši: celé zbarvené. Rozděluje se nad čelem u kořene uší ostrou špisí a táhne se symetricky po obou stranách hlavy oválovitě kolem očí. Ohrnaičení se nesmí dotýkat: očí, vousů, tlamy.
Kresba těla:
Prstenec - středem trupu po celém obvodu těla probíhat ostré ohraničení zadní pigmentované části zvířete. Prstenec: úplný u všech rázů s výjimkou: rázu světle a středně divokého a rázu činčilového u kterých je celé břicho v krycím chlupu bílé, ale prstenec musí pokračovat v podsadě, u žlutého rázu je přerušení přípustné na břiše - Přednost - žlutá nebo krémová barva podsady zadní části břicha. Manžeta: Na pánevních končetinách je pigmentovaná část ostře ohraničená ve středu nártu - tvoří bílou přední část nárstu s prsty (manžetu).

Pozice 6. - Barva bílého základu a kresby
Barva drápů je u všech rázů bílá.

černý
Barva krycího chlupu:: mimořádný lesk, sytě pronikavě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Oči: tmavohnědé.
Barva podsady: sytě tmavomodrá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

modrý
Barva krycího chlupu:: lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: nepatně světlejší. Oči: modrošedé.
Barva podsady: o něco světlejší než barva krycího chlupu, sytá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

činčilový
Krycí barva: popelavě šedá s namodralým nádechem a černými konečky pesíků. Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu těla vč. prsou končetin. Na bocích má zasahovat co nejhlouběji. Pesíky: na hřbetě vločkovitě seskupeny = stínování = housenkování. Pod krycím chlupemk je asi 3 mm široký černý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Pírko: na povrchu černé, promíšené šedobílými chlupy. Divoké znaky: bílé až šedobílé. Uši: černě lemované. Oči: tmavohnědé.
Barva podsady: sytě tmavě modrá na celém na povrchu těla. zaujímá asi 2/3 délky chlupu. Mezibarva: asi 7 mm široký šedobílý až bílý proužek. Ostře ohraničen od podsady i černému proužku pod krycím chlupem.

havanovitý
Barva krycího chlupu: sytě tmavohnědá, lesklá. Důraz: Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Oči: tmavohnědé se světélkující panenkou.
Barva podsady: sytě modrá, prostá ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků.

divoce zbarvený

světle divoce zbarvený
- nejsvětlejší, Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, které silně převládají. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé.
Podsada: modrá, ostře ohraničená. Mezibarva: rezavě hnědočervená, široká, výrazná

středně divoce zbarvený
- Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé.
Podsada: modrá. Mezibarva: rezavě hnědočervená, užší než u světle div. zbravených, slabější výraznosti

tmavě divoce zbarvený
- Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Světlejší barva než krycí chlup na povrchu : divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé.
Podsada: modrá, bez ostrého ohraničení. Mezibarva: slabě naznačená, zcela bez přesnějšího ohraničení a výraznosti

železitý
- Krycí chlup tvoří černé a nahnědle žluté chlupy, černé mírně převládají. Tmavošedá až neřernalá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba, téměř neznatelné. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé až černé. Oči: tmavohnědé.
Podsada: tmavě modrošedá na celém těle, bez ostrého ohraničení. Mezibarva: velmi slabě naznačená, zcela bez přesnějšího ohraničení a zcela bez výraznosti

žlutý
Barva: dominuje oranžová žluť, svítivě lesklá a výrazná. Světlejší: úzké oční kroužky a skráňová obruba. Krycí barva: břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin - mohou být bílé, přednost: krémové. Oči: hnědé,
Podsada: odpovídá barvě krycího chlupu tj. červenožlutá a zasahuje až ke kůži. Břicho: bílé, přednost: krémová.

madagaskarový - durynský
Barva krycího chlupu:: žlutohnědá až žlutočervená. Závoj: na této barvě se roprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Barva je velmi výrazná jako celek na: čele, skráních, hřbetě, skvrnách u pohlaví, svrchní straně pírka. Kamzičí znaky: nosní maska, která nesmí přesahovat výši očí, oční kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin, spodina pírka. Barva znaků: tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a má plynule přecházet do barvy krycího chlupu. Oči: tmavohnědé.
Barva podsady: výrazně žlutočervená, bez jakéhokoliv odsazení má zabíhat až ke kůži, na místech kamzičích znaků: krémová, nikdy namodralá

japanovitý

marburský
Barva krycího chlupu: světlá pastelová modř s nádechem velmi lehce nahnědlého závoje stejnoměrně rozložená po celém těle. Na místech s kratší srstí (hlava, uši, končetiny) se závoj projevuje nepatně výrazněji. Oči: šedomodré s mírně světélkující panenkou. Drápy: rohovité
Barva podsady: téměř stejná, nepatrně světlejší než modř krycího chlupu, bez ostrého ohraničení.

želvovinový -isabella
odpovídá madagaskarovému zabarvení (žlutohnědá až žlutočervená barva krycího chlupu) Závoj: na této barvě se roprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Barva je velmi výrazná jako celek na: čele, skráních, hřbetě, skvrnách u pohlaví, svrchní straně pírka. Kamzičí znaky: nosní maska, která nesmí přesahovat výši očí, oční kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin, spodina pírka. Barva znaků: tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a má plynule přecházet do barvy krycího chlupu. Oči: tmavohnědé. Podsada: žlutočervená Oči: šedomodré. Vousy: pigmentované.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: poněkud protažený typ + užší hrudní partie. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. -Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu. Délka srsti 17 mm, není ještě vadou

Pozice 5. - Lícní kresba: méně symetrická, zasahující poněkud níže až do kořenů vousů, záhyby v lícní kresbě. Lysinka: příliš široká nebo úzká. Kresba v zátylku: méně ostré ohraničení. Prstenec: poněkud křivý se záhyby kdekoliv na obvodu, mírně posunutý mimo střed trupu (dopředu nebo dozadu), šikmý. Manžeta: křivě ohraničená, mírně posunutá mimo střed nártu, šikmá.

Pozice 6. - nažloutlý nádech bílého základu.

světle divoce zbarvený
Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

středně divoce zbarvený
Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost

tmavě divoce zbarvený
Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

železitý
Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny, povrch pírka. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Zátylkový klín: výrazný. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, výraznější, nahnědlá.

žlutý
Hlava, uši, končetiny, hřbet: lehce sazovitý nádech. Oční kroužky a skráňová obruba: široká, téměř bílá. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Krycí chlup: světle žlutá barva bez oranžového tónu. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky. Podsada: mimo břicho světlejší, zesvětlující směrem ke kůži, s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný sklon k našedlé barvě podsady.

černý
Barva krycího chlupu: Méně intenzivní čerň. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez. Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí. Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

modrý
Barva krycího chlupu: světlejší, připomínající Mm. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Slabý jinavatkový nádech na částech krycího chlupu. Slabý nahnědlý nádech na a pod krycím chlupem, světlé vousy, slabší stejnoměrnost zbarvení. Ojedinělé bílé chloupky. Malé odchylky v barvě drápů a očí. Podsada: ojedinělé bílé chlouky, slabší intenzita barvy, slabě nahnědlý nádech, světlejší pásek u kůže.

činčilový
Světlejší: prsa a hrudní končetiny, boky a kyčle, pásky na hrudních konč. Větší zátylkový klín, slabší: černé lemování uší, rez. Nahnědlý nádech: hlava, uši, tělo. Malé odchylky v barvě drápů a očí. Mezibarva: poněkud užší, širší, méně ostré ohravičení, méně výrazná, šedá. Podsada: světlejší, s ojedinělými bílými chloupky.

havanovitý
Barva krycího chlupu: matnější, šedě melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, nestejnoměrné rozložení havanovité barvy (skvrny různé intenzity barvy). Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí. Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

marburský
Vzhled: poněkud tmavší nebo světlejší barva krycího chlupu. Ojedinělé bílé chloupky. Nahnědlý závoj: značně slabý. Stejnoměrnost: slabší s výjimkou míst s kratší srstí. Slabší rez, slabý jinovatkový nádech, tvořený delšími stříbřitě lesklými pesíky. Oči: slabší nahnědlý nádech na duhovce. Drápy: velmi světlé, rohovinové. Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší s odstínem do světle šedé.

durynský
Barva krycího chlupu: světlá, bledá, nevýrazně se projevující, bez tmavohnědého, velmi světle sazovitého závoje, celkový poněkud tmavý dojem, ojedinělé bílé chloupky. Kamzicí znaky: slabší, méně výrazné vez intenzivního sazovitého zbarvení. Poněkud tmavší hlava jako celek. Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí. Podsada: barevně matná, zónovitě odsazená, ojedinělé bílé chloupky, velmi světle našedlá nebo slabě namodralá v místech intenzivních kamzičích znaků, světlejší úzký proužek u kůže.

japanovitý

želvovinový -isabella

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: velmi protažený typ (výluka). Hlava: úzká, dlouhá (výluka) Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst kratší než 13 a delší než 23 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Bílá lysinka: probíhá mezi ušima a spojuje se v zátylku s bílou částí trupu (výluka). Lícní kreba: dotýká se ohraničením očí nebo koutků tlamy (výlukaú. Prstenec: záhyby větší než tři cm kdekoliv na obvodu (výluka), situovaný zcela mimo střed trupu (výluka), přerušený v krycí barvě s výjimkou činčilového, divokého a žlutého (výluka), přerušený v podsadě s výjimkou žlutého (výluka). Zasahování pigmentované časti trupu k pohlaví (výluka). Pigmentovaná část pánevní končetiny zasahující až k prstů (výluka). Manžeta. zasahující až k patě (výluka), chybí (výluka).

Pozice 6. -
- Skupinky bílých chloupků v kresbě (výluka). Barva kresby: silně promísená bílými chloupky (výluka), silný rez (neklasifikován). Podsada kresby: silně promísená bílými chloupky (výluka). Bílý základ: silně žlutá barva (výluka). Oči: jiná barva než je stanovená pro příslušné plemeno (výluka), jinobarevný klínek nebo skvrnka v duhovce oka (výluka). Drápy: pigmentované (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)