Registrace králíků

- umožňuje jednoznačnou identifikaci zvířete
- dává jasnou informaci o rodičích zvířete
- udává rok, měsíc a místo narození

Registrace

Registrace je zaznamenání informací o králíkovi do rodokmenu a přidělení identifikačních značek. K tomu, aby králík mohl být registrován, je zapotřebí, aby jeho chovatel byl členem základní organizace a vyplnil jeden rodokmen pro každé zvíře a 2 připouštěcí potvrzení pro každý vrh. Tyto údaje se předávají registrátorovi.
Možnosti registrace:
- okresní registrace: probíhá automaticky v základních organizacích.
- klubová registrace: probíhá v klubech specializovaných na určité plemeno. Je nutné, aby se chovatel stal členem takového klubu. V některých klubech je zavedena liniová registrace, která znamená, že potomci mají v uchu číslo otcovy linie.
- kontrolovaný chov: probíhá ve specializovaných klubech, nebo centrálně (pokud není pro plemeno ustaven klub). Žadatel o kontrolovaný chov musí vystavovat na národních výstavách, kde se o udělení těchto chovů rozhoduje. Kontrolovaný chov se dále dělí na plemenný a kmenový. Kmenový chov by měl dávat záruku těch nejkvalitnějších zvířat
- výzkumný chov: se povoluje pro šlechtění nových plemen a barevných rázů a regeneraci plemen a barevných rázů uznaných. Registrace probíhá ústředně

Tetovací značky
úroveň registrace Levé ucho (LU) pravé ucho (PU)
příklad tetování LU vysvětlivky příklad tetování PU vysvětlivky
okresní C 6-3 Tetování levého ucha se provádí stejně pro všechny možnosti registrace. C - značí Českou republiku. 6 = březen - druhé je vždy číslo od jedné do dvanácti a označuje v kterém měsíci je králík narozen. 3 = 2003 - musí být číslo od nuly do devíti, znamenající ve kterém roce aktuálního desetiletí byl králík narozen. 12-26 při okresní registraci jsou v pravém uchu jen čísla. 12 = Beroun - číslo okresu, kde byl králík registrován. 26 - určuje kolikátý králík určitého plemene se v okresu toho roku narodil.
klubová S-13 S = speciální - označuje králíka, který byl registrován ve speciálním klubu. 13 - znamená, že to byl třináctý králík svého plemene, který se toho roku narodil (nezáleží na tom kde)
    - liniová plemenitba S-2234
S-2204
S = speciální - označuje králíka, který byl registrován ve speciálním klubu. 22=linie otce - číslo otcovské linie uvedené před vlastním pořadím. Číslo linie přiděluje klub. 34 - znamená, že to byl třicátýčtvrtý králík svého plemene, který se toho roku narodil (nezáleží na tom kde) v dané linii. 2204 - Jestliže se králík narodil v první desítce králíků, doplní se před číslo O, aby se králík jasně odlišil od králíka, který není veden v liniové plemenitbě.
Kontrolovaný chov

Plemenný chov
P-20
P-1520
P=plemenný - znamená, že je králík z plemenného chovu. 16 - znamená, že to byl šestnáctý králík svého plemene, který se toho roku narodil (nezáleží na tom kde). P1520 - číslo otcovské linie uvedené před vlastním pořadím. Značí, že to byl dvacátý králík svého plemene, který se toho roku narodil v dané linii
Kmenový chov K-115
K-1756
K=kmenový - vysvětluje, že majitel má vedený kmenový chov. 115 - stopatnáctý králík svého plemene, který se toho roku narodil.K-1756 - číslo otcovské linie uvedené před vlastním pořadím. Určuje, že to byl dvacátý králík svého plemene, který se toho roku narodil v dané linii
Výzkumný chov 24-P 24 - pořadové číslo králíka výzkumného chovu. P- jestliže P až za číslem, jedná se vždy o výzkumný chov