Marburský (Ma)

Byl vyšlechtěn v letech 1913-1917 slečnou Sandemanovou v Marburgu. Vrbka uvádí, že se tak stalo křížením králíků havanských se stříbřitými šedými a následnou zpětnou plemenitbou se světlými havanskými. (Encyklopedie králíků a hlodavců uvádí křížení vídeňdských modrých s havanou a dále se světlými černými stříbřitými)

Klub chovatelů marbusrkých
Vrba Milan, Vyšehradská 13, 620 00  Brno 20

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
   AA BB cc dd gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,9 1,3 1,8 2,2 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité. Hlava: krátká a široká, u králic je jemnější. Končetiny: silné. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10,5 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrné jemné. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: světlá pastelová modř s nádechem velmi lehce nahnědlého závoje stejnoměrně rozložená po celém těle. Na místech s kratší srstí (hlava, uši, končetiny) se závoj projevuje nepatně výrazněji. Břicho: matnější. Oči: šedomodré s mírně světélkující panenkou. Drápy: rohovité

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: téměř stejná, nepatrně světlejší než modř krycího chlupu, bez ostrého ohraničení.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: poněkud protaženější. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: příliš výrazné.

Pozice 5. - Vzhled: poněkud tmavší nebo světlejší barva krycího chlupu. Ojedinělé bílé chloupky. Nahnědlý závoj: značně slabý. Stejnoměrnost: slabší s výjimkou míst s kratší srstí. Slabší rez, slabý jinovatkový nádech, tvořený delšími stříbřitě lesklými pesíky. Oči: slabší nahnědlý nádech na duhovce. Drápy: velmi světlé, rohovinové.

Pozice 6. - Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší s odstínem do světle šedé.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: vysloveně úzký protažený typ (výluka). Hlava: úzká, delší (výluka) Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: příliš a tvrdé (výluka)

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: bez jakéhokoliv náznaku nahnědlého závoje. Rozložení barvy: silně nestejnoměrné. Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupiny bílých chloupků (výluka). výrazný jinovatkový nádech na celém těle (výluka). Oči: zcela jiná barva a drápy: bílé (vždy výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), šedobílá až bílá (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)