Kategorie mláďat

Věk se zjišťuje podle tetování levého ucha. Do věku zvířete se počítá měsíc výstavy, ne však měsíc narození. Datum narození ani výstavy se nebere v potaz. Znamená to, že zvíře narozené v dubnu a posuzované v září, je staré 5 měsíců.
plemena věk
malá, zakrslá s normální srstí, zakrslá dlouhosrstá, rexi malí a zakrslá 3 - 5 měsíců včetně
velká, střední, dlouhosrstá střední velikosti, saténoví, kastorexi, slovenští sivomodří rexi, rexi střední velikosti 3 - 7 měsíců včetně

Hodnocení mláďat

Mláďata se hodnotí v klasickém oceňovacím lístku slovním výrokem (predikátem), který se vepisuje do položky "Celkem". Zkratka predikátu se uvede do kolonky "Klasifikace". Hodnocení udává, jakého ocenění pravděpodobně králík dosáhne v dospělosti. Při posuzování postupujeme stejně jako u dospělých zvířat a jejich přednosti a vady se vypisují do jednotlivých kolonek. Mláďata se při posuzování váží a hmotnost se se porovnává s hmotností daného plemene, předepsanou ve standardu pro věk zvířete. Čestné ceny se u mláďat zpravidla udělují pouze na kolekce.
mládě výborné Mv Je předpoklad, že mládě v dospělosti dosáhne při posuzování klasifikace "výborné", bude hodnoceno min. 96 body. Lze udělit jen mláďatům ve věku 5 (7) měsíců
mládě velmi dobré Mvd Je předpoklad, že mládě v dospělosti dosáhne klasifikace "velmi dobře", 93 - 95,5 bodu.
mládě dobré Mdb Je předpoklad, že mládě v dospělosti dosáhne klasifikace "dobře", 89 - 92,5 bodu.
mládě dostatečné Mds Je předpoklad, že mládě v dospělosti dosáhne klasifikace "dostatečně" 85 - 88,5 bodu.
mládě chovu neschopné = nedostatečné Mnd Je předpoklad, že mládě v dospělosti nedosáhne klasifikace "dostatečně" nebo bude pro nepřípustnou vadu vyloučeno. Je nutno uvést do oceňovacího lístku důvod, je-li přítomen další posuzovatel, doporučuje se i jeho podpis
mládě neklasifikováno, chovu schopné MO, M-nula Je předpoklad, že mládě v dospělosti dosáhne klasifikace Mv, Mvd, Mdb, ale vykazuje vadu způsobenou vnějšími vlivy. Do oc. lístku se napíšou přednosti mláděte. Použije se výrok "mládě neklasifikováno, chovu schopné"

Hodnocení dospělých zvířat

Věk se zjišťuje podle tetování levého ucha. Do věku zvířete se počítá měsíc výstavy, ne však měsíc narození. Datum narození ani výstavy se nebere v potaz. Znamená to, že zvíře narozené v lednu a posuzované v září, je staré 8 měsíců.
a) dospělá zvířata malých plemen, zakrslých s normální srstí, zakrslých dlouhosrstých, rexů malých a zakrslých od 6 měsíců neomezeně
b) velká, střední, dlouhosrstá střední velikosti, saténoví, kastorexi, slovenští sivomodří rexi, rexi střední velikosti od 8 měsíců neomezeně
Hodnocení se provádí bodovým systémem. Hodnotí se v klasickém oceňovacím lístku od první pozice do šesté tak, že skutečný stav zvířete v den posuzování porovnává s chovným cílem popsaným v standardu. Zjišťuje se zejména, zda zvíře nemá nepřípustnou vadu, pro kterou by bylo neklasifikováno, nebo vyloučeno. Nepřípustné vady jsou pro každé plemeno uvedeny ve standardu a jsou rozděleny na vady podmiňující výrok "neklasifikován" nebo "výluka". Zvířata se při posuzování váží a hmotnost se se porovnává s hmotností daného plemene, předepsanou ve standardu.
Udělení bodů: u všech plemen je ve standardu uvedena bodovací stupnice, která stanovuje pro každou pozici maximální počet bodů. Součet bodů se udává do kolonky "Celkem" a může být max. 100 bodů. Protože ideální zvíře neexistuje, může se mu reálné zvíře jen blížit.
V jednotlivých pozicích králíci plného počtu bodů dosahují tehdy, když odpovídají ideálu pro danou pozici. V tom případě se v této pozici uděluje plný počet bodů. Odchylky od ideálu (přípustné vady) se trestají srážkou bodů ve výši odpovídající závažnosti vady. Rozsah vady se hodnotí v rozmezí 0,5 až 5 bodů (v šesté pozici 4 b.). Trestá-li posuzovatel zvíře srážkou 1,5 a více bodu, musí vadu vypsat na oc. lístek. Stejně tak v případě plného počtu bodů, musí vypsat přednost. U pozice hmotnost, se poznámka vypisuje jen v případě klasifikace "neklasifikován".
ocenění zkratka počet bodů
výborně v 96-100 bodů
velmi dobře vd 93-95,5 bodu
dobře db 89-92,5 bodu.
dostatečně ds 85-88,5 bodu
nedostatečně nd 84,5 bodů a méně

Kolekce

= sourozenci, malé rodiny, velké rodiny, chovné kmeny
    Musí jít o zvířata téhož plemene a barevného rázu s výjimkou barevných rázů: železitý (žel), divoce zbarvený (div) a železitě černý (č), které mohou výt zastoupeny v jedné kolekci plemen (BO, FB, MaB, ZB, Z). Kolekce jsou tří, nebo čtyřčlené. Jedno zvíře může být na jedné výstavě zařazeno pouze do jedné kolekce. Mláďata se posuzují jako mláďata jednotlivců (predikátem po vyznačení předností a vad v každé pozici u každého mláděte. Navíc se za předikátem v rubrice "Celkem" nápíše do závorky pravěpodobný celkový počet bodů, kterého zvíře v dospělosti dosáhne. Počet bodů v závorce je podkladem pro výpis oceňovacího lístku kolekce. Dospělá zvířata v každé kolekci jsou posouzena stejně jako jednotlivci (4 oceňovací lístky jednotlivce). Tato zvířata se dále mohou zúčastnit soutěže jednotlivců. Výsledky členů kolekce se přenesou do oceňovacího lístku kolekce a součet bodů udává bodovou hodnotu celé kolekce.
druh kolekce počet zvířat výjimky
sourozenecká kolekce mláďat tři sourozenci z jednoho vrhu. Zvířata musí být min. 4 měsíce (malá a zakrslá) nebo 5 měsíců (velká + střední) stará. Samci musí mít nižší pořadová čísla než samice  
sourozenecká kolekce dospělých a) 4 sourozenci z jednoho vrhu narozená v roce konání výstavy nebo minulém
b) 2×2 sourozenci ze dvou vrhů narození v roce konání výstavy nebo minulém
Kolekci lze uznat, jen pokud samci mají nižší pořadová čísla, než samice stejného vrhu. Věk zvířat musí v době konání dosahovat minima pro bodové posouzení (6 resp. 8 měsíců)
 
malé rodiny čtyřčlenné kolekce. Otec (1,0) nebo matka (0,1) bez omezení věku a 3 sourozenci z jednoho vrhu narození v roce konání výstavy nebo minulém (sestavení dle pravidel pro sourozenecké kolekce). Věk zvířat musí v době konání dosahovat minima pro bodové posouzení (6 resp. 8 měsíců) rodič může být z cizího chovu
velké rodiny čtyřčlenné kolekce. Rodič (1,1) bez omezení věku a 2 sourozenci z jednoho vrhu narození v roce konání výstavy nebo minulém (sestavení dle pravidel pro sourozenecké kolekce). Věk zvířat musí v době konání dosahovat minima pro bodové posouzení (6 resp. 8 měsíců) jeden z rodičů může být z cizího chovu
chovný kmen čtyřčlenné kolekce. Jeden samec (1,0) tři králice (0,3) bez omezení věku. Věk zvířat musí v době konání dosahovat minima pro bodové posouzení (6 resp. 8 měsíců) 2 zvířata mohou být z cizího chovu