Rex český luštič (ČLRex)

-REX klub ČR - klub chovatelů kastorexů a barevných rexů
www.rexklub.websnadno.cz/

Standard plemene

Genotyp:

Genotyp

Plemeno

Výchozí plemeno

AA bb cc dd gg rexrex český luštič (ČLRex) český luštič

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,5

0,9

1,4

1,9

2,4

2,8

3,3

3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 4,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně protažené, válcovité. Krk: vzhledem k délce srsti zřetelnější. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, dobře zakulacená, u králic o něco jemnější. Končetiny: přiměřeně silné. Uši: pevné, vzpřímené, na koncích pěkně zaoblené, dobře osrstěné, délka je 11 až 12 cm..

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 18 - 21 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu: špinavě žlutá s jemným šedomodrým nádechem (závoj) po celém povrchu těla. Hlava, uši, boky těla, břicho, - nejvýraznější šedomodrý závoj. Oči: hnědomodrá až modrošedá. Drápy: rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: červenavě žlutá, u kůže je velmi úzký šedobílý proužek. Na břiše mírně světlejší s přechodem do krémové.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Končetiny: slabé, dlouhé, příliš krátké. Uši: tenké, poněkud špičaté, slaběji osrstěné. menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: ojedinělé bílé chloupky, nestejnoměrné rozložení vyjma hlavy, uší, boků těla a břicha. Slabší rez. Drápy: velmi světle rohovité.

Pozice 6. - Podsada: méně výrazná barva, ojedinělé bílé chloupky, sklon ke krémové barvě na hřbetě, sklon k šedobílé barvě na břiše.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost: nižší než 3,00 a vyšší než 4,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná část + Tělo: velké odchylky od požadovaného typu (výluka). Hlava: dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši: < 9 a > 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst krátší než 14 a delší než 24 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Krycí chlup: silné promísení bílými chloupky (výluka), bílá skupina (výluka). Oči: leucín nebo albín (výluka). Silný rez (neklasifikován). Šedomodrý závoj: zcela chybějící (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), vyslověně bílá nebo modrá (výluka).

viz. všeobecná část