Kokcidióza   Příznaky a průběh  Přenos Léčba Prevence
Kokcidiostatika Co možná nevíte odkazy Upozornění
 1. Kokcidióza

  Onemocnění, které je způsobeno kokcidiemi, se obecně nazývá kokcidióza. U zdravých dospělých zvířat může probíhat bezpříznakově, nebo se projevuje hubnutím a průjmem. U mláďat a jedinců s oslabenou imunitou je její průběh vážnější a může vést až k úhynu. Kokcidie způsobují vážné problémy zejména v chovech drůbeže, prasat a králíků, mohou být také příčinou úhynů sajících selat, jehňat, holubů a exotických ptáků.
  V chovech králíků jde o jedno z nejrozšířenějších onemocnění a nejrozšířenější parazitární chorobu. Napadena bývají zejména mláďata ve věku do 10ti týdnů, ale s propuknutím kokcidiózy je možné se setkat už u třítýdenních králičat. Onemocnět mohou i dospělí králíci, zde se jako spouštěcí faktory uplatňují nežádoucí změny ve střevní mikroflóře – zejména špatné krmení, stres, namnožení patogenních bakterií. Z dalších vlivů hraje důležitou roli zejména špatná hygiena kotců.
  Kokcidióza je celosvětovým problémem všech chovů králíků. Dle zkušeností z velkochovů se uvádí promořenost chovů až 90%. Prozatím neexistuje 100% účinná léčba, u králíků ani možnost očkování.

  O kokcidiích

  • Třída: Sporozoea
  • Podtřída: Coccidia
  • Řád: Eucoccidiida
  • Podřád: Eimeriina
  • Čeleď: Eimeriidae

  Kokcidie jsou prvoci s velmi složitým vývojovým cyklem, který zahrunuje pohlavní i nepohlavní způsob. Králíka napadají druhy Eimeria, udává se 12 - 14 druhů, které parazitují u králíků, nejvíce pak Eimeria media, E. magna, E. irresidua, E. pririformis, E. perforans a E. exigua, které působí ve střevě, v játrech potom E. stiedai.. Nejvíce patogenní jsou druhy E. magna a E. irresidua. Při napadení dochází zpravidla k infekci více druhy. Jedná se o druhy jednohostitelské, které nemohou napadnout jiná zvířata nebo člověka.
  druh E. perforans E. magna E. stiedae
  velikost oocyst  (µ) 25x15 35x24 37x21
  doba sporulace  (h) 30 - 60 48 - 65 60 - 72

  Pro králíky je nebezpečné infekční stádium - tzv. oocysta. Oocysty odcházejí z těla hostitele opatřené pevnou, vícevrstevnou schránkou, která je chrání ve vnějších podmínkách. Vyplněné jsou zárodečnou hmotou. Ve vnějším prostředí za příznivých podmínek (vlhkost, teplota, přístup kyslíku) probíhá další vývoj, sporulace. Postupným zráním oocyst vznikají uvnitř "sporocysty", které se dále mění na "sporozoity". Tento vývoj je různě dlouhý v závislosti na druhu.
  Zralé oocysty vyplněné sporozoity se dostávají do těla pozřením, zejména spolu s potravou. V trávicím traktu, po průchodu žaludkem, probíhá ve střevě rozpad oocyst a uvolňování pohyblivých sporozoitů, které pronikají do střevní sliznice. Následuje několik fází nepohlavního rozmnožování, nazývaná merogonie (dříve schizogonie) a vznikem rohlíčkovitých stadií – merozoitů. Ty nakonec vyplní celou buňku, která se rozpadá a uvolněné zárodky napadají další a další buňky. Merozoity z poslední generace se diferencují na pohlavní stadia samičí a samčí generace (makrogamety a mikrogamety), které po oplodnění dají opět vznik zárodku budoucí oocysty, tzv. zygotu. Zygota opouští hostitelskou buňku a postupně si vytváří pevné obaly a opouští hostitele spolu s výkaly. Pohlavní rozmnožování se nazývá gametogonie a uzavírá celý okruh vývoje kokcidií.
  Vývoj jaterní kokcidiózy je podobný až do stadia tvorby merozoitů ve sliznici střeva. Ty se po uvolnění z sliznice nepřeměňují ihned na pohlavní stadia, ale pronikají dále do jater.
  V trusu se oocysty objevují 7 - 8 dní po infekci. (Dle některých zdrojů zrání do invazivního stadia trvá v příznivých podmínkách 2-3 dny a cysty mohou být vylučovány již 4. den po nakažení). Z jedné pozřené oocysty se vytvořit až milion oocyst.

 2. Příznaky:


  Průběh:


  Střevní kokcidióza se projevuje sníženým příjmem krmiva, králík sedí apaticky v rohu kotce, mívá zježenou srst, hrbí se, vrže zubama. Hubne, po přejetí rukou po páteři obratle vytvářejí dojem hrotů pilky. Bobky mají zpočátku podobu „vánočky“, průjem může a nemusí být, někde bývá naopak zácpa, břicho bývá často nafouklé. Kotce nemocných králíků silně zapáchají stolicí. U dospělých králíků mívá onemocnění delší průběh, u mláďat bývá průběh rychlý, není vyjímkou, že k úhynu králíčat dojde do 24 hodin od propuknutí onemocnění. Králíci často hynou v křečích. Největší riziko je v období odstavu, kdy mláďata přestávají být chráněna protilátkami z mateřského mléka. Při pitvě bývá stěna střeva zesílená, překrvená, s typickými bílošedými ložisky.
  Jaterní kokcidióza bývá spíše u starších věkových kategorií, příznaky mohou být podobné jako u střevní formy, anebo králíci zaostávají v růstu, může se objevit vodnatelnost břicha jako následek poškození jaterních funkcí, žloutenka, často dochází i k náhlým úhynům bez varovných příznaků onemocnění. Známky onemocnění se tak prokáží až při pitvě, postižená játra na sobě mají bělavé uzlíky (zbytnění jaterní tkáně v důsledku poškození žlučovodů kokcídiemi), ze kterých při otevření vytéká malé množství bělavé husté tekutiny. V těchto ložiscích bývá velké množství oocyst.
 3. Přenos

 4. Léčba

  S léčbou je důležité začít co nejdříve, s postupem času výrazně klesá naděje na úspěšné vyléčení. Nejčastěji se používají léčebné přípravky s obsahem sulfonamidů, které se aplikují v podobě prášku nebo rozpuštěné ve vodě přímo do tlamičky, případně do napáječky. Tyto přípravky jsou k dostání na veterinární předpis v lékarnách a u veterinářů. Při opakovaných problémech je vhodné přípravky prostřídat, aby nedošlo ke vzniku odolnosti kokcídií vůči účinné látce. Podávání se řídí příbalovým letákem výrobce, nejběžnější postup bývá aplikace 3 dny po sobě, poté 2 dny pauza a opět 3 dny aplikace. Pokud se lék podává v pitné vodě, králíci by neměli mít v době léčby jiný zdroj pití a neměli by dostávat nic šťavnatého (ideální je jen seno), aby byla zaručena co největší spotřeba léčebného nápoje. Přípravek by měl být namíchán čerstvý, aby byla zajištěna jeho dostatečná účinnost. Řada chovatelů také nedoporučuje souběžné podávání léčiva a okyselovadel (Rabitin, Acidomid, ocet). Dle MVDr. Vokouna by se králík neměl přeléčovat častěji než jednou za 4-6 týdnů, jinak hrozí vznik rezistence, případně trávicí problémy.
  Samozřejmou součástí léčby by měla být hygiena kotců – je nutno pravidelně odstraňovat kontaminovanou podestýlku z dosahu léčených králíků a provést dezinfekci.
  Další možností jsou předem komerčně připravená krmiva s obsahem léčiva, sloužící zároveň i jako prevence. Tyto směsi by neměly být zkrmovány králíkům současně s jinou potravou, účinnost léčiva se tímto rovněž sníží a vzniká riziko vzniku odolnosti kokcidií vůči obsažené účinné látce, případně poruchy mikrobiální rovnováhy v zažívacím traktu. I zde platí, že by se léčivé přípravky měly obměňovat.
  Při výskytu kokcidiózy by se měl přeléčit vždy celý chov a nemocní králíci izolovat. Účinné látky v přípravcích proti kokcidióze obvykle potlačí i nežádoucí přemnožené bakterie ve střevech, které mohou závažnost onemocnění zvyšovat, a tím napomáhají zvládnutí nemoci. Léčebné schéma podávání přípravku (na bázi sulfonamidu) zpravidla probíhá tak, že se tři dny podává léčivo, potom je dva dny pauza a další tři dny podávání prostředku. Je to z toho důvodu, aby byla zničena i stádia, která po dobu prvního podávání nebyla aktivní a léčivo na ně nebylo účinné. Při přerušení podávání přípravku se tato stádia aktivují a druhá dávka léku je bezpečně zničí. Po přeléčení je nutné dodržení ochranné lhůty, tedy doby, po kterou se nesmí králičí maso konzumovat, protože v mase mohou být obsaženy ještě zbytky léčiva. Tato lhůta bývá vždy uvedena v příbalovém letáku konkrétního přípravku, obvykle se pohybuje kolem 7-15 dní. Přípravky jsou pravidelně schvalovány a testovány v EU tak, aby jejich použití bylo maximálně bezpečné pro lidi. Veškerá kokcidiostatika jsou vázána na lékařský předpis.
  Léčiva se podávají rozpuštěná ve vodě, řada chovatelů doporučuje, aby se dávka rozpočítala na množství, které by měl za den vypít jeden králík a podávala se ve formě roztoku injekční stříkačkou bez jehly přímo do tlamičky. Zajistí se tak, že každý králík přijme dostatek léčiva. Rozvážení prášku v domácích podmínkách lze provést tak, že tvrdým papírem rozdělíme látku na půlky. (Př. 12g rozdělíme na půlky - tj. 6 + 6 g, jednu 6 g hromádku dále na 3, 1,5, 0,75g,...)
  Léčiva: sulfadimidin (prášek), sulfakombin (tekutina), ESB3 (prášek), ,klozanit, sutricol, trisulmix, sulfacox, robenidin (možný vznik rezistence), baycox (určen pro drůbež).


 5. Při slabším napadení kokcidiózou je možné namísto léčiv použít bylinky, jako například vrbové větvičky (možno i okrasná kroucená vrba) nebo černobýl, průjem je možné tlumit odvarem z řepíku, regeneraci jater napomoci echinaceou (třapatka nachová).
  Z průmyslově připravovaných bylinných přípravků bych zmínila emanox od firmy Biokron, z přídavků do granulí potom AdiCox od Biofermu. Dle výzkumu prováděného na ČZU působí nejlépe kombinace probiotik a emanoxu, která má dokonce lepší výsledky než kokcidiostatikum robenidin. Granule vyrábí firma Pohledští Dvořáci a další.
 6. Kokcidiostatika a jejich použití

  Baycox 2,5%
  Účinná látka O přípravku Použití Výrobce Příbalový leták
  toltrazurilum Toltrazurilum se řadí mezi chemoterapeutika (antiparazitika, antikokcidika), je více toxický, u králíků jde o velmi účinný léčebný prostředek. Přípravek je tekutý. Baycox dokonale zasahuje všechna nitrobuněčná stádia kokcidií, tj. schizonty, mikro a makrogamonty. Ve schizontech nastávají tyto ireverzibilní změny: dochází ke zvětšení perinukleárního prostoru, endoplazmatické retikulum se zvětšuje, cytoplasma je vakuolizovaná, mitochondrie jsou srolovány, jádro a jadérka jsou zničeny, dochází k formování zbytkových tělísek, v makrogramontech navíc dochází ke zhroucení stěny tělísek. Není schválen pro králíky. Ochranná lhůta 16 dnů (drůbež) Léčba: Léčebně 3dny po sobě a v opravdu špatných případech lze podat i 5dní po sobě, doporučená dávka je 20mg/kg vahy. Následovat by měla probiotická léčba.
  Prevence: 1den, 2dny přestávka ,1den
  Bayer
  http://www.bayer-cz.cz/showdoc.do?docid=165
  http://www.lekarna.cz/baycox-2-5-a-u-v-sol-50ml/
  ESB3 BIO 30%
  Účinná látka O přípravku Použití Výrobce Příbalový leták
  Sulfaclozinum - 30 g Přípravek zamezuje množení kokcidií a bakterií ve střevním traktu drůbeže nebo králíků, jak v tenkém střevě, slepém střevě, tak i v dalších úsecích zažívacího ústrojí. Mechanismus účinku je kompetitivní inhibice kyseliny para-aminobenzoové v metabolismu bakterií a prvoků. Ochranná lhůta 15 dnů 2 g přípravku na litr pitné vody po 3 dny, potom 2 dny medikaci vynechat a znovu opakovat léčbu stejnou dávkou po 3 dny. Přípravek se aplikuje do pitné vody, denně se připravuje čerstvý roztok nebo do krmiva (2 g přípravku na kg krmné směsi). Způsob léčby po dobu 3 dnů může být nahrazen aplikací přípravku 1., 3. a 5. den (příp. 7. a 9. den) nebo např. 1., 2., 5., příp. 6. a 9. den. Tam kde se kokcidióza vyskytuje jen čas od času, doporučuje se preventivní 2 - 3denní aplikace ve 3. a 5. týdnu stáří. Bioveta http://bioveta.cz/cs/veterinarni-divize/pripravky/katalog-pripravku/pripravek/antiparazitika/esb3-bio-30-plv-sol-ad-us-vet.html
  Klozanit
  Účinná látka O přípravku Použití Výrobce Příbalový leták
  Sulfaclozinum natricum 30 g v 100 g - farmakoterapeutická skupina Antikokcidika. Kompetetivní inhibice kyseliny para-aminobenzoové v metabolismu bakterií a prvoků. Přípravek se vstřebává v tenkém střevě, odkud je distribuován do celého organismu. Přechází do cerebrospinálního moku, do exudátů a transudátů a také do synoviální tekutiny. Z těla je vylučován močí a potem. Přechází i do mléka. 2 g přípravku na 1 litr pitné vody po dobu 3 dní, potom 2 dny medikaci vynechat a znovu 3 dny aplikovat. Mevak Nitra
  http://mevak.sk/index.php?id=76&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=40&cHash=1cce17a835
  http://www.lekarna.cz/klozanit-a-u-v-plv-sol-10gm/
  Sulfacox
  Účinná látka O přípravku Použití Výrobce Příbalový leták
  Sulfadimidinum natricum 5,00 g Trimethoprimum 1,25 g v 100 g Baktericidní účinek léku je zabezpečený dvoustupňovým sekvenčním působením sulfadimidinu a trimethoprimu. Mechanismus účinku sulfadimidinu je založený na antagonismu sulfadimidinu s kyselinou paraaminobenzoovou. Pro růst a rozmnožování některých bakterií je kyselina paraaminobenzoová bezpodmínečně potřebná. Když se na vazebné místo kyseliny paraaminobenzoové inkorporuje sulfadimidin, neproběhne tvorba kyseliny listové a další růst a rozmnožování bakterií se naruší. Trimethoprim zase inhibuje enzym, který umožňuje přeměnu kyseliny listové na folinovou, potřebnou k rozmnožování bakterií. 25 ml léku na litr pitné vody, aplikovat 3 dny, 2 dni přestávka a znovu aplikovat 3 dny. PHARMAGAL http://www.lekarna.cz/sulfacox-t-a-u-v-sol-1000ml/
  Sulfadimidin
  Účinná látka O přípravku Použití Výrobce Příbalový leták
  Sulfadimidinum natricum 20 g v 1 sáčku Působí bakteriostaticky na na kokcidie. Působí na 2. generaci schizontů. 1 sáček se rozpustí v 10 litrech pitné vody a podává se po 3 dny místo nápoje. V případě potřeby se tato třídenní léčba znovu opakuje, ale až po uplynutí 3denní přestávky bez léčby. Bioveta http://bioveta.cz/cs/veterinarni-divize/pripravky/katalog-pripravku/pripravek/antibiotika-chemoterapeutika/sulfadimidin-bioveta-plv-sol-ad-us-vet.html
  Sulfakombin
  (nenalezen český návod, dle některých zdrojů již není v prodeji)
  Účinná látka O přípravku Použití Výrobce Příbalový leták
  Sulfadimidinum 12,500 g Trimethoprimum 3,500 g Sulfadimidín je sulfónamidové chemoterapeutikum, má popri antimikrobálnom účinku aj veľmi silný antikokcidický účinok, využívaný už celé desaťročia v terapii kokcidiózy najmä vo veľkochovoch hydiny. Mechanizmus pôsobenia sulfadimidínu spočíva v kompetitívnej inhibícii, keď sa ním v syntéze kyseliny dihydropterovej nahradzuje kyselina paraaminobenzoová, čím sa zabráni tvorbe kyseliny dihydrolistovej a jej ďalšiemu využitiu. Trimetoprim zo skupiny diaminopyrimidínov ako antimetabolit tlmiaci DHF reduktázu bráni tiež tvorbe kyseliny dihydrolistovej. Tak dochádza k zdvojenému negatívnemu zásahu na dvoch rôznych úrovniach do biosyntézy purínových zložiek nukleových kyselín a v konečnom efekte teda k zábrane výstavby DNA. Pri kokcídiách pôsobí kombinovaný liek proti druhej generácii schizontov. Trimetoprim sa používa na potencovanie účinku sulfonamidov a uplatňuje sa v kombináciách so sulfonamidmi aj v liekoch proti kokcidióze. Kombinácia oboch liečiv v lieku umožňuje zníženie dávok oboch jeho zložiek a zároveň sa znižuje možnosť výskytu vedľajších účinkov. Liek sa podáva vo vode na napájanie alebo priamo do dutiny ústnej v dvoch trojdenných cykloch s dvojdennou prestávkou. Dávkování 25 ml lieku na 1 liter vody na napájanie IVAX Pharmaceuticals s.r.o. http://www.medifoli.eu/liek.php?nr=5036
  Sutricol
  Účinná látka O přípravku Použití Výrobce Příbalový leták
  Colistini sulfas 30 mil. IU Sulfadimidinum natricum 5,00 g Trimethoprimum 1,25 Antimikrobiálny účinok lieku je založený na synergickom pôsobení potencovaného sulfadimidínu a kolistínu. Kombinácia sulfadimidínu s trimethoprimom zvyšuje antibakteriálny účinok a zároveň znižuje vznik rezistencie. Kombinácia s kolistínom pôsobí synergicky proti gram-negatívným baktériam (Proteus a Serratia), ktoré sú rezistentné k polymyxínom. Liek je vysokoúčinný proti gram-pozitívnym a gram-negatívnym baktériam a kokcídiam. Antibiotikum, ochranná lhůta 15 dnů   PharmaGal/td> http://www.pharmagal.sk/liek_detaily.php?lid=53
  Trisulmix
  Účinná látka O přípravku Použití Výrobce Příbalový leták
  Sulfadimethoxinum (ut natricum) 20 g ve 100 ml Trimethoprimum 4 g ve 100 ml Sulfadimethoxin působí stejně jako ostatní sulfonamidy, tedy blokací enzymů potřebných pro biosyntézu nukleových kyselin bakterie. Účinek je bakteriostatický. Trimethoprim působí rovněž na průběh biosyntézy, ale v jiném enzymatickém stupni (dihydrofolát reduktáza). Synergické působení obou látek v této kombinaci dovoluje použít nižší koncentraci než by bylo zapotřebí v případě jejich individuálního použití. 1 až 2 ml na 10 kg ž.hm., tj. 1-2 ml na 1 litr pitné vody po dobu 5 dní. Coophavet http://www.lekarna.cz/trisulmix-liquide-a-u-v-sol-5lt/
 7. Prevence

 8. Co možná nevíte


  - Kromě nejrozšířenějších kokcídií rodu Eimeria se u králíků objevují v malé míře i jiné kokcídie z rodu Cryptosporidium. Způsobují úhyny mláďat. V současné době proti tomuto druhu neexistuje efektivní léčba a jsou proto předmětem intenzívního výzkumu nejen u králíků, ale i u jiných druhů zvířat a také u lidí.
  - Proti kokcidióze drůbeže existuje vakcina LIVACOX (http://www.hbi.cz/cs/nabidky/vakciny-rady-livacox-proti-kokcidioze-drubeze-1704.html)
 9. Odkazy

 10. Tyto stránky nejsou vytvořené veterinářem, zdroj: vlastní zkušenosti, internet a literatura, připomínky jsou vítány